Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig akkoord verklaart met de voorwaarden die op deze pagina gesteld worden. Internethical behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen indien nodig. Een akkoordverklaring met de voorwaarden bij een vorig bezoek geldt dus niet meer wanneer deze ondertussen gewijzigd werden.

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Internethical (of van de eigenaar die het gebruik aan Internethical toegestaan heeft). De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze zelf ook gebruiken, dan moet u hiervoor vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Internethical aanvragen én verkrijgen.

E-mails verstuurd door Internethical

E-mails en de eventuele toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk zijn en/of worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, en slechts op de wijze die omschreven is in de e-mails of de eventuele toegevoegde bestanden. Het geheel of gedeeltelijk gebruik van de inhoud ervan door andere personen dan de aangeduide geadresseerde is niet toegelaten. Hebt u een e-mail van Internethical per vergissing ontvangen, gelieve de afzender te verwittigen en de e-mail in kwestie te verwijderen.

Links naar websites van derden

Deze website kan links bevatten naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn informatief aangebracht, en hebben geen enkele promotionele of commerciële waarde. Internethical doet geen periodieke controle van deze websites en van de informatie die zich erop bevindt. Internethical kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de informatie op deze websites. Een link betekent niet automatisch dat Internethical en de beheerder van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Internethical alle inhoud van deze websites goedgekeurd heeft.

(laatste wijziging: 5/09/2014)