Logo

Creatie van een woord- of beeldmerk

logo design Een logo is een grafische uitdrukking van een evenement, product of organisatie. Het begrip zelf is afgeleid van het oud-Griekse 'logos', wat letterlijk 'woord' betekent. Tegenwoordig worden de meeste logo's gevormd door een woordmerk, een beeldmerk of een combinatie van deze twee. Naast de vormgeving worden ook de kleuren van het logo strikt bepaald.

Visueel gezien (no pun intended) is een logo de meest bondige samenvatting van alles waar een bedrijf of organisatie voor staat. Waar een bedrijfsnaam of slogan voor mond-aan-mondreclame kan zorgen, staat het logo centraal in de oogreclame: bewuste of onbewuste herkenbaarheid stimuleren bij (potentiële) klanten.

Internethical ontwerpt unieke logo's. In functie van de situatie wordt er een logo ontwikkeld dat toepasbaar is. Een evenement zal bijvoorbeeld meer baat hebben bij eye candy: onmiddellijk in het oog springend en het grote publiek warm makend voor deelname. Een bedrijf daarentegen is meer gebaat bij een degelijk onderbouwd logo. Het doel ervan is meer gericht op het benadrukken van de filosofie en professionaliteit van de organisatie.

Diensten rond huisstijl