Privacy

De website van Internethical

Bij elk bezoek aan deze website herkent onze webserver mogelijk het domein vanwaar u ons bezoekt. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We hebben en wensen geen partners of speciale relaties met derden omtrent het uitwisselen van persoonsgegevens.

Communicatie

Uw e-mailadres kan gebruikt worden om u op de hoogte te houden van eventuele acties van Internethical. Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt.

Ons bedrijf kan de bezoekersinformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens hiervoor te gebruiken, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de modelijkheid te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Wij bieden de bezoekers ook de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren.

Reageer

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, of u wenst om een andere reden te reageren, kunt u ons steeds contacteren.