Analyse & screening

Wat is nodig, wat moet beter?

Behoefteanalyse

Bij elke nieuwe website is het belangrijk dat bepaalde zaken vóór de ontwikkelfase al vastgelegd zijn, zoals bijvoorbeeld navigatiestructuur en eisen op het vlak van functionaliteit. Zoniet is het bijna onmogelijk om sommige aanpassingen nog te doen zonder veel tijd en geld te verliezen. Voor niet-gespecialiseerde organisaties is het moeilijk om met een blanco papier voor de neus dergelijke zaken neer te pennen. Vaak wordt er naar de oude website gekeken voor inspiratie, terwijl er vergeten wordt dat een nieuwe site net de mankementen van de oude moet doen verdwijnen.

Internethical maakt een functionele analyse die uw ideeën en wensen vertaalt in een technische handleiding voor de toekomstige ontwikkelaar. Op deze manier worden de change requests tot een minimum beperkt en kunnen deadlines eenvoudiger bepaald en behaald worden.

Screening

Een screening gebeurt daarentegen ná het grootste deel van de ontwikkeling. Het is een controle of de website aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit kan een audit over webstandaarden zijn, maar ook een studie op het vlak van accessibility of usability van websites.

Toegankelijkheid is een heel belangrijk aspect bij overheidsdiensten of organisaties die een heel breed doelpubliek hebben. Iedereen lijkt het vanzelfsprekend te vinden dat rolstoelgebruikers toegang hebben tot openbare gebouwen, maar zelden maken organisaties hun website écht bruikbaar voor mensen met een visuele beperking.

Internethical baseert een toegankelijkheidsaudit vooral op de richtlijnen van WCAG en/of AnySurfer. Indien gewenst kunnen er ook gebruikerstests georganiseerd worden om een completere rapportering te hebben.